Integrál Csoportvezető Képzők

Gánti Bencével

Ezen az oldalon áttekintheted a csoportvezető képzők fokozatait és elérheted a képzések oldalait.

Ha már ismered a felépítést, lépj be az oldalra, ha még nem, akkor először görgesd végig ezt az oldalt, hogy átlásd a struktúrát!

Integrál csoportvezető képző I.

Alapfok: Körvezető

Integrál csoportvezető képző II.

Integrál csoportvezető képző III.

Integrál csoportvezető képző IV.

Tekintsd át a fokozatokat kulcsmondatokban és képekben!

Szervesen egymásra épülnek, a magasabb fokozaton mindig szükséges tudnunk az előtte lévőt.

1. Körvezető

Alapfokú és kihagyhatatlan tudás és készségek megszerzése. Körben levezetni beszélgetéseket, megosztásokat, mindenki számára biztonságosan. Nem szükséges túlzottan megnyílni, csak amennyire az “ügyes terap” beszélgetéssel bevon a körben. Minden csoport innen indul és ezzel fejezzük be. Eszközök: terem és székhasználat, beszélő labda és timer használat.

Körvezetés az IEC-n, nyitókör
Körvezetés a téli táborban, napindító kör
Körvezetés a nyári táborban, feldolgozó kör
Szembenézős az IEC-n
Kapcsolódós-érzékelős a nyári táborban
Önkifejező mozgásos a nyári táborban
Egymást érzékelős a nyári táborban
Páros érintős fekve a téli táborban
2. Integrál önismereti csoportvezető

Középfok. Struktúrált, még ésszel is érthető és követhető játékos, mozgásos gyakorlatok, ahol nonverbális élményeket kapnak, és részben belemennek érzelmi állapotokba, mégsem mennek túl mélyre. A gyakorlatok után körvezetéssel osztjuk meg az élményeket. Eszközhasználat: zenehasználat, playlistek, hangtechnika, fejmikrofon, hangtálhasználat.

3. Integrál flow csoportvezető

Felsőfok. Teljesen belevisszük az embereket az összes megélhető állapotba, lent a korlátlan indulatkifejezések és hosszú, mély szétesett állapotokba, valamint a kifinomult felső állapotok időtlen élményei és az integrál flow önszerveződő tereibe. Egyszerre kézben tartani ezt a teret, valamint együtt feloldódni a csoporttal, miközben megmaradni vezetőnek és tartani a kereteket, sárga és teal vezetői állapotok, w7-es funkciókkal. Eszközhasználat: oltárépítés és oltárhasználat, spirituális tértartás.

Flow: indulatkihozás, nyári tábor
Flow: teal csoportáramlás, nyári tábor
Flow: oldott vezetői jelenlét, téli tábor
Flow: w2 töltőtér, nyári tábor
Világoltár, nyári tábor
Flow: spirituális tér, őszi tábor
Mesterflow: mélyérzéskihozás, téli tábor
Mesterflow: többfókuszú tér, nyári tábor
Mesterflow: mélyen oldott vezetői jelenlét, téli tábor
Mesterflow: többfókuszú tér, IEC
Mesterflow: többfókuszú tér, IEC konstelláció
Mesterflow: többfókuszú tér, IEC konstelláció
4. Mesterfokuzatú integrál flow csoportvezető

Többfókuszú terek megtartása és menedzselése, ahol a terem eltérő részein egyszerre történnek különböző belemenések, alakulhatnak azokat körülvevő alcsoportok és lehetnek szabadon vándorló csoporttagok is. Ezt a w7-es csoporttudattérből, gondolatok nélküli áramlásból sámánikusan menedzselni, a hang és zeneteret úgy beállítani, hogy mindenkinek egyszerre jó legyen, és közben monitorozni és irányítani a segítői teamet. A “legdurvább” állapotok megtartása és facilitálása az értelmen túl. Ez több napos csoportozásra, táborozásra való. Szent eszközök használata, több napos csoportozási ívben való gondolkodás felépítése.

Részletek

Integrál Csoportvezető Képző I.

Alapfok: Körvezető

Időtartam: 3 hónap, 7 alkalom (kidolgozott, letesztelt)

Előfeltétel: Integrál Akadémia jelen vagy végzett hallgató

Képesít: Önismereti és személyiségfejlesztő beszélgetőkörök hozzáértő vezetésére integrál szemléletben. Zöld körök vezetése stabil kék alappal. Belső tartalmak megosztását facilitáló, ventilláló, élményfeldolgozó, kapcsolódást elősegítő körök vezetése. Kiváló narancsból zöldbe átmenetre, illetve zöld körökben belső megosztásokra, mélyülésre.

Készségek: Beszélgető kör levezetése, teremválasztási tudnivalók, a kör lerakásának alapszabályai, az ülésrend megalkotása, tér felállítása, bevált nyitókörkérdések és alternatívák, az időzítések menedzselése, timer beszerzése és használata, beszélő labda használata, a szóátadás módjai a körben, kérdésmegfogalmazások begyakorlása, a kérdések nyelvezetének elsajátítása, a csoportvezetői testtartás és hangerő begyakorlása, személyiség-visszajelzés és hitelességfacilitálás a csoportvezetőnek, gyakran ismétlődő alapdinamikák kezelése – körmegtörések, sokat beszélők és csendesek kezelése, keretek tartása könnyű és kihívó helyzetekben, w4 / w3 határdinamika kezelése a csoportvezetői keretátlépéskor, w6-os légkörű csoportban, egyhurkos és több hurkos beszélgetések, leágazások.

Integrál Csoportvezető Képző II.

Középfok: Integrál Önismereti Csoportvezető

Tervezett: 10 hónap, 10 alkalom (pontosítás kialakítás alatt)

Előfeltétel: Alapfok, körvezető

Képesít: csoportos önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatok biztonságos és képzett vezetésére integrál szemléletben. Zöld csoportok vezetése stabil kék alappal, lenyitva a w3-w2 szintekre, és ottani témák átdolgozására. Belső tartalmak megosztását facilitáló, ventilláló, élményfeldolgozó, kapcsolódást elősegítő csoportok vezetése, a verbális körök mellett a térben járkáló, mozgásos és kapcsolódós gyakorlatokkal. Kiváló a zöld megnyílást bemélyíteni, a w3-mas játékosságot és indulatkiadást enyhébb formában facilitálni, pszichodinamikai tartalmakat és feljött témákat, emlékeket verbálisan, képileg és mozgásosan átdolgozni, w2-es töltést adni.

Készségek: A csoportalakulás fázisainak megismerése, a két félteke integrációja szerinti csoportgyakorlat-fűzés, a zig-zag elv, a verbális és nonverbális gyakorlatok aránya, a csoportvezetői hangerő és hangszín kezelés zenés, mozgásos térben, hangtálhasználat, zenekezelés saját laptopról és technikakezelés, saját zenelista kialakítása, a bemutatkozás és ismerkedés játékos formái, bemelegítő és jégtörő gyakorlatok, mozgásos önismereti gyakorlatok a bodywork, a flow és a dráma világából. Spontaneitás, indulatkiadás, hitelesség, kapcsolódás, oldódás, nyílás, érzelmek, határok. Forró székes visszajelzős gyakorlatok. Egyénizés a körben, a Tk-s egyéni terápiás készségek behozása a körbe, drámás székes gyakorlatok. 

Integrál Csoportvezető Képző III.

Felsőfok: Integrál Flow Csoportvezető

Tervezett: 12 hónap, 12 alkalom (pontosítás kialakítás alatt)

Előfeltétel: Középfok

Képesít: mély és transzformatív csoportos önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatok biztonságos és képzett vezetésére integrál szemléletben, erős és komplex terek megtartására és menedzselésére. Integrál sárga csoportvezetés w7-es mezőkészségekkel, összeszőve a zöldet a stabil kék alappal, és a w3, w2, w1 mély megdolgozásával.

Készségek: a már rutinná vált, minden helyzetet kezelni tudó kék keretkezelés, határtartás és csoporthelyzet-menedzsment mellett, valamint a rutinná vált zöld csoportlégkör megteremtés mellett, teljes spektrumban nyitunk felfelé és lefelé. Teljes indulatkiadás és erőbeavatás w3-mon, a nagy áttörések facilitálása, hosszú és mély nonverbális flow-k, többfókuszú flow terek kezelése, „teljesen elszabadult” flow terek kezelése, nonverbális folyamatkísérés és csoportösszetartás, w7-es tudati érzékelések alkalmazása, struktúrált és struktúrálatlan gyakorlatok a legmélyebb önkifejezés és összekapcsolódott egységélmények facilitálására, transzperszonális élmények és történések menedzselése a csoportban. Egyéni megmunkálás „középen” drámával, flow állítás, dob, csörgő és énekhang használat. 

Integrál Csoportvezető Képző IV.

Mesterfok: Mesterfokozatú Integrál Flow Csoportvezető

Tervezett: 12 hónap, 12 alkalom (pontosítás kialakítás alatt)

Előfeltétel: Felsőfok

Képesít: Az elmét meghaladó komplexitású és erős flow terek megtartására, menedzselésére és facilitálására. Mély, transzformatív, csoportos önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatok biztonságos és képzett vezetésére integrál szemléletben. Integrál sárga csoportvezetés w7-es mezőkészségekkel, összeszőve a zöldet a stabil kék alappal, és a w3, w2, w1 mély megdolgozásával. A spirituális élményekkel átszőtt transzperszonális egységélmény tereinek a megteremtése, és beavatás ezen tudatossági szintbe.

Készségek: Többfókuszú terek megtartása és menedzselése, ahol egyszerre történnek a terem eltérő részein eltérő belemenések és azt körülveszik alcsoportok, valamint szabadon vándorló emberek. Teljesen “elszabadult”, kerettelen flow terek kezelése, megtartása, facilitálása. Ezt a w7-es csoporttudattérből, gondolatok nélküli áramlásból sámánikusan menedzselni, a hang- és zeneteret úgy beállítani, hogy mindenkinek egyszerre jó legyen és közben monitorozni és irányítani a segítői teamet. A “legdurvább” állapotok megtartása és facilitálása, az értelmen túl. Ez többnapos csoportozásra, táborozásra való. Szent eszközök használata, többnapos csoportozási ívben gondolkodás felépítése.