Induló új évfolyam az

Integrál Akadémián

Szeptemberben indul az új évfolyam, jelentkezhetsz te is!

Az Integrál Akadémia hazánk és Európa fő szisztematikus integrál pszichológiai képzőhelye, mely nemzetközi szinten ismert, valamint Ken Wilber által elismert.

Képzésünk ötvözi a felsőoktatási tudásszintet, a professzionális pszichológiai kultúrát, az önfejlesztő-terápiás világot és a meditatív spiritualitást. Módszerében és megközelítésében innovatív és kulturálisan kreatív, független felnőttoktatás.

„Az Integrál Akadémia a munkám egyik fontos alkalmazása, ahol jelentős integrál gondolkodók és nagyszerű tanárok tanítanak. Javaslom kapcsolódjanak ehhez a kiváló közösséghez!”

Ken Wilber

az integrál szemlélet megalapítója

Mitől más az integrál pszichológia?

Az integrál pszichológia az egyetlen mai olyan pszichológiai elmélet- és gyakorlatrendszer, amely szakértői módon kapcsolja össze a nyugati pszichológiai irányzatok ismereteit, valamint a spirituális hagyományok tudatról szóló tanításait.

Képzésünk három dolgot ötvöz

Elméleti tanulmányok - tudásnövekedés

A pszichológia és emberismeret terén, a fő pszichológia iskolák és a spirituális hagyományok bevonásával, az összefüggések átlátásával.

Az integrál szemlélet nem csupán egy irányzat a sok közül, hanem a nagy irányzatokat egységes rendszerbe szervező szintézise, amivel egységesen lehet gondolkodni, meghaladva az irányzatokra szakadtságot.

Sokak számára egy világnézeti kiteljesedés, ahol akár egy életre a helyére kerülhetnek a mozaikok, és kiegészülhetnek újakkal.

Szintézisbe hozzuk a sokféle megközelítést, ami békét és egységet hoz az embereknek.

Személyiségfejlesztő gyakorlatok - emberi fejlődés

Az integrál szintű tudáshoz önmagukkal is szükséges foglalkozni. A hiteles megélések, őszinte kapcsolódások és személyiségfejlődés révén a racionalitás limitációin túljutunk, és mélyebbről látjuk a világot, mely alapja az integrál gondolkodásnak. Ide tartozik a terápia és a meditáció. Olyan embereknek adunk tanúsítványt, akik ezen a folyamaton átmentek és ez az életük részévé vált.

Az lehet hiteles ember, aki megdolgozta önmagát.

Emberekkel való bánásmód - szakmai képződés

A képzés során a második és harmadik év két évében szisztematikus felépített gyakorlati technikai képzést kapunk az emberekkel való bánásmódhoz. A szakmai tudáson és beszélgetési technikákon alapuló tréning során képessé válunk egyéni kliensekkel dolgozni, és az emberek megnyílását, átdolgozódását és fejlődését facilitálni. Képessé válunk a szakmai, munkahelyi környezetben is jóval nagyobb érzelmi és kapcsolati intelligenciával megoldani a helyzeteket, és harmonizálni a környezetet.

A legnagyobb ember a többiek szemében az, aki a legszebben tudja kezelni az emberi helyzeteket.

Gyakran Ismételt Kérdések

Ha nincs pszichológusi előképzettséged, akkor is elvégezheted ezt a képzést, és dolgozhatsz egészséges emberekkel. Számukra segíthetsz az életútjukon, a hétköznapi problémáikban előrelépni és a magasabb emberi képességeiket és állapotaikat megnyitni és megélni, illetve az esetleges spirituális élményeiket megérteni és integrálni. A mentális zavaros személyeket megtanulod felismerni és továbbküldeni klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta vagy pszichiáter szakemberhez.

Mindenkinek szüksége van arra, hogy valakivel megbeszélhesse a dolgait, és ezen beszélgetések során oldódjon, fejlődjön és problémáiban előrelépjen, valamint a magasabb képességeiben kiteljesedhessen.

Az integrál tanácsadó ismeri az ehhez szükséges főbb pszichológiai alapismereteket, valamint a spirituális élmények ismereteit és rendszerezését, így képes mind a hétköznapi problémák esetén, mind pedig a spirituális élmények megértésében segíteni, azok feldolgozásában és a hétköznapi életbe való integrálásában támogatást nyújtani.

Integrál szemlélettel számos kiváló pszichológus, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és kutató pszichológus dolgozik a világban és egyre többen itthon is. Számodra azért lehet érdekes az Integrál Akadémia elvégzése, mert kiegészül az eddigi tudásod a transzperszonális és az integrál pszichológiai tudással. Emellett a korábbi irányzatok tudásai nem csak egymás mellett lesznek, hanem egységes, összerendezett emberképbe kerülnek. Megtanulsz részletesen és pontosan olyan fejlődési szintekben gondolkodni, amelyet a sztenderd képzésekben csak kis részben és hiányosan ismerhettél meg, és amely itt teljessé válik, valamint átkeretezi az emberképünket, és a kliensekkel való munkát.

Ha mentális zavarokkal küszködőknek, vagyis klinikai eseteknek szeretnél pszichoterápiát nyújtani, akkor az öt éves, M.A fokozatú pszichológia képzést kell elvégezned, majd azután a ráépített 4 éves klinikai szakpszichológus posztgraduális képzést, végül azután két, egymással párhuzamosan is végezhető, 2-3 éves képzést, a módszerspecifikust és a pszichoterapeuta képzőt. Ha szakvizsgás orvos vagy, akkor csak a módszerspecifikus és a pszichoterapeuta képzést kell elvégezned.

Az Integrál Akadémiát végzettek egy része sosem fog csak kliensezni. Sokan folytatják a szakmát, ahonnan jöttek. Azonban megváltozott emberként folytatják. Tévedés lenne azt hinni, hogy csak az járjon az integrálra, aki egyénekkel akar majd foglalkozni.
Az is, aki más szakmában tevékenykedik, átalakul mind világlátásában, emberismeretében, személyiségében és az emberekkel való kommunikációjában is. Ennélfogva megváltozik a részvétele és a hatása a világában. Az integrál szemlélet tehát számos más csatornán át is megjelenik a társadalomban az itt végzettek által. Éppen ezért a világban kialakult az integrál cégvezetés, vállalkozás, létezik integrál befektetési tanácsadás, integrál politika, integrál szervezetfejlesztés, integrál orvoslás, integrál ökológia, és még számos terület. Nemcsak az egyéni tanácsadó létbe, hanem mindenhova a leghitelesebb belépő ez a három éves képzés, hiszen egy rövid elméleti megértés senkit nem alakít át igazán. A személysiégében és szemléletében mélyreható változáson átment embertől várhatjuk azt, hogy az új tudatosság megvalósítója és terjesztője legyen a társadalomban.

A három éves kurzus végére

Három éves képzés

Három hetente egy hétvége

14 hétvége egy évben

Több mint 30 oktató

Hazai és külföldi tanárok

Elméleti órák

Csoportos élmények

Minőségi emberek, összetartó csoport

Nem szükséges az előképzettség, hogy nálunk tanulj!

Minden, amire szükséged lehet, arra megtanítunk és megtapasztaltatjuk veled.

Tanulj nálunk, légy tudatában mi zajlik benned és más emberekben – akár mint útkereső, önfejlesztő, kibontakozó, ébredő személy, akár mint lelki szakember, segítő, terapeuta!

A kurzus végére a résztvevőnek átfogó elméleti tudása van az integrál szemléletről, a pszichológia és a spiritualitás gyakorlatban is alkalmazható elméleteiről, továbbá gyakorlati tudása és képessége van az integrál szemléletű tanácsadói szintű munkára. Ehhez egy két éves, beszélgetési technikákat és módszereket tanító, gyakorlati tréninget építettünk be a képzésbe. A képzés része továbbá a sajátélményű terápiás folyamat és a spirituális gyakorlás megtapasztalása is, amely egy tetszőlegesen választható meditációs elvonulást jelent a három év alatt.

Az IP képzés 4 modulja tehát a következő:

integrál pszichológiai elméleti képző

SPEECH

gyakorlati tanácsadó képző (TK) és szupervízió

terápiás-
sajátélmény

meditációs-
sajátélmény

A hagyományos főiskolákhoz és egyetemekhez képest itt az évfolyam egyben egy közösséggé is válik a személyiségfejlesztő terápiás szép és bemélyült együttléteknek köszönhetően, amely az integrált személyiséggé válás egyik kulcsa. A képzésvezető külön figyelmet fordított arra, hogy terápiás és gyakorlati alkalmakkor visszautaljon az elméletre, és viszont. Egy integrál tanácsadó akkor hiteles, ha bizonyos személyiségfejlődésen is keresztülmegy, és a személyisége és képességei sugározzák azt, amit az elméletben vall. Így a fenti 4 modul kiegészül ezzel:

Hogyan épül fel a három év, mit fogunk csinálni?

A három év felépítését a fentebbi ábra foglalja össze.

Az ábrán látható, hogy ELŐADÁSOK (kék csík) végig vannak a három év során.
Szintén három évig van a CSOPORTOZÁS (magenta csík), azaz sajátélményű önismereti-terápiás élményt jelentő foglalkozások.

A második évtől indul a TANÁCSADÓ KIKÉPZŐ (szürkéskék csík), amit “TK csoport”-nak hívunk magunk között – ez a Terápiás Kommunikáció tréning rövidítése. Itt terápiás technikákat tanulunk a gyakorlatban, amit a csoporttagok ott helyben, egymáson gyakorolnak be. Ez a harmadik év végéig tart.

 

A három év alatt elvégzendő egy MEDITÁCIÓS ELVONULÁS (lila csík), amit bármikor megtehet a hallgató. Az ábrán a 2-3. év időszakára tettük, mert az első év után több rálátása lesz erre a hallgatónak, a harmadik év elméletében pedig kifejezetten van szó a meditációról és a transzállapotokról.

A harmadik évben a résztvevő SZAKMAI DOLGOZAT-ot ír (narancs csík), amelyet ideálisan egy olyan ember ír, aki ismeri az összes előző témát – az integrál szemléletet, annak pszichológiai elméletét, az abból fakadó tanácsadást, a saját élményeit a terápia és a meditáció terén ebben a kulturálisan kreatív közösségi térben.

Mindez végig a három év során, három hetente egy hétvégén, a KÖZÖSSÉG hangulati közegében történik (zöld háttérmező), amely az évfolyamtársakból áll, s amely személyiségfejlesztő hatású.

A három éves integrál pszichológia képzés elvégzéséről tanúsítvány kap a résztvevő.

A pszichológia és a spiritualitás
a megértés kulcsa
Az önismereti közösség
a személyiségfejlődés kulcsa
Az önismeret
a hitelesség kulcsa
A tanácsadási gyakorlat
a szakmai felkészültség kulcsa

Nézd meg videón, ahogy az integrál szemléletről és a képzésről beszélek!

Előadásom az Integrál Akadémia 2020. szeptember 11-i nyílt napján. Az előadásomban bevezető áttekintést adok az integrál szemléletről, és elmagyarázom azt, hogyan lehet ezt a tudást megszerezni a képzés során.

0:00 – 1:11 (81’) Mi az integrál pszichológia?
Önismeretileg elgondolkodtató előadás, a pszichológia és spiritualitás integrációjával. 

1:11 – 1:32 (21’) Interjú Gánti Bencével,
mesélés személyes élményeimről és belső átalakulásomról.

1:35 – 2:20 (45’)Az Integrál Akadémia képzésének áttekintése:
hogy épül fel ez a személyiségfejlesztő, belső transzformációt okozó lélektani iskola, ahol az elmélet és a gyakorlat tudatosan együtt halad egy csodálatos közösségi létben.